TerazMy & Traky – Słowianie

TerazMy & Traky – Słowianie 1. Stavel som še s kamarátom že i Poľak mi je bratom mace šerdco na pravým mesce vzťahy sú na dobrej ceste už je blizko tá hodina že budzeme jedna rodzina budzme pre šických príkladom je to priateľstva základom. Ref: Naj nás čuc po calým švece, ľepše kraje nenájdzece Každý…